Các dịch vụ JBSV cung cấp

I. MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN

JBSV là thành viên giao dịch của cả hai Trung tâm Giao dịch Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ:

- Môi giới chứng khoán

- Các sản phẩm cho vay cầm cố, ứng trước

- Dịch vụ lưu ký

Nếu bạn là khách hàng của chúng tôi, cho dù bạn muốn mua hay bán chứng khoán, hoặc muốn thảo luận về lựa chọn của mình, bạn có thể tham khảo ý kiến của chuyên gia tư vấn JBSV qua email, điện thoại, fax hoặc gặp riêng với chúng tôi. JBSV có thể mang tới cho bạn những ý kiến tư vấn chuyên nghiệp nhất.

II. DỊCH VỤ TƯ VẤN

JBSV cung cấp các dịch vụ tư vấn đa dạng cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể tìm giải pháp tốt nhất cho tất cả các yêu cầu của bạn. Nhóm Tư vấn của chúng tôi đưa ra những ý kiến tư vấn chuyên sâu và kịp thời về những công ty niêm yết và chưa niêm yết cũng như hướng dẫn về những cơ hội đầu tư trong thị trường vốn Việt Nam.

III. NGHIÊN CỨU

Chiến lược đầu tư thành công bắt đầu bằng nghiên cứu chất lượng cao và những thông tin thị trường mang tính thời sự. Nhóm Nghiên cứu của JBSV đưa ra những thông tin thực tiễn và sâu rộng về quyết định đầu tư của bạn thông qua những dịch vụ sau:

- Nghiên cứu sâu và phân tích về các loại chứng khoán niêm yết và chưa niêm yết

- Nghiên cứu về ngành công nghiệp

- Nghiên cứu theo yêu cầu khách hàng

- Bản tin thị trường chứng khoán định kỳ

- Những sản phẩm/dịch vụ Nghiên cứu & Phát triển (ví dụ như các chỉ số ngành)

IV. NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

JBSV hướng tới cung cấp cho khách hàng các cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mối quan hệ của chúng tôi, cùng với hiểu biết sâu rộng về nền kinh tế và văn hóa địa phương và về các ngành công nghiệp cho phép chúng tôi đưa ra những ý kiến tư vấn và dịch vụ chất lượng cao.

- Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp

- Tư vấn cổ phần hóa

- Tư vấn định giá chào bán ra công chúng lần đầu (IPO)

- Tư vấn niêm yết 

- Định giá doanh nghiệp

- Tái cơ cấu tài chính

- Mua bán, sáp nhập và chia tách

- Dịch vụ quản lý cổ đông, quản lý chuyển nhượng, chi trả cổ tức

- Nhận ủy thác đầu tư

In trang In trang