HOSE: Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô Thị Đà Lạt

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô Thị Đà Lạt, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông báo việc tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô Thị Đà Lạt do Ủy ban Nhân dân Tỉnh Lâm Đồng nắm giữ

Chi tiết xin mời xem trong file đính kèm./.

In trang In trang   

Tin bài khác