HOSE: Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá của Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông báo việc tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi

Chi tiết xin mời xem trong file đính kèm./.

In trang In trang   

Tin bài khác