PID: Thứ năm, 22/11/2012 ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết CTCP Trang trí nội thất Dầu khí

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Trang trí nội thất Dầu khí vào giao dịch tại SGDCK Hà Nội với nội dung sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Trang trí nội thất Dầu khí

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mã chứng khoán: PID

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán niêm yết: 4.000.000 cổ phiếu (Bốn triệu cổ phiếu)

-Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng)

- Ngày giao dịch đầu tiên:  Thứ năm, ngày 22/11/2012

- Giá tham chiếu tại ngày giao dịch đầu tiên: 9.000 đồng/cổ phiếu

In trang In trang