FLC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho CĐHH

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho CĐHH của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã CK: FLC)

Chi tiết xin mời xem trong file đính kèm./.

In trang In trang   

Tin bài khác