FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 09/10/2019 đến 15/10/2019

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 09/10/2019 đến 15/10/2019

Chi tiết xin mời xem trong file đính kèm./.

In trang In trang   

Tin bài khác