TVB: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với CTCP Kinh doanh BĐS Trí Việt

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với CTCP Kinh doanh BĐS Trí Việt

Chi tiết xin mời xem trong file đính kèm./.

In trang In trang   

Tin bài khác