FDC: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản và biên bản kiểm phiếu

CTCP ngoại thương và phát triển đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh công bố Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản và biên bản kiểm phiếu

Chi tiết xin mời xem trong file đính kèm./.

In trang In trang